• LeoPard
  • LeoPard
  • LeoPard

LEOPACS - Quản Lý Hệ Thống Chẩn Đoán Hình Ảnh Và Thăm Dò Chức Năng

Hình ảnh được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu bệnh án điện tử, cho phép các bác sĩ có thể kiểm tra trực tiếp trên phần mềm phục vụ công tác theo dõi, khám chữa bệnh hoặc cũng có thể in ra trực tiếp cho bệnh nhân.

Báo cáo đầy đủ và chính xác, giúp thống kê số lượng ca chiếu/chụp một cách chính xác, nhanh chóng giảm thiểu thời gian làm báo cáo

Giải pháp hoàn hoàn hảo trong RIS, PACS

Hệ thống PACS gồm 4 thành phần chính:

- Phương thức hình ảnh: các loại thiết bị khác nhau tạo ra hình ảnh bằng sử dụng X-quang, siêu âm, CT, MRI...
- Mạng máy tính bảo đảm cho việc truyền tải thông tin bệnh nhân.
- Lưu trữ và cất giữ hình ảnh, thông tin
- Các máy trạm (máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại di động…) sử dụng để lấy, giải thích, và xem xét hình ảnh.

Website: | Liên hệ: 0896.616.804 | Hỗ trợ 24/24