• LeoPard
  • LeoPard
  • LeoPard

LEODIGITAL SIGNATUR - Chữ Ký Số

"Chữ ký số là một thiết bị được dùng để mã hóa tất cả các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp và thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện đối với các giao dịch điện tử hoặc các giấy tờ, phiếu y được sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh".

CÔNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số không phải sử dụng giấy mực, nó gắn đặc điểm nhận dạng của người ký vào bản cam kết.

Đơn vị hoặc cá nhân sử dụng thay thế chữ ký tay trong tất cả các trường hợp cần sử dụng chữ ký trên văn bản.

Trao đổi dữ liệu giữa cá nhân - đơn vị, dễ dàng, nhanh chóng và đảm bảo tính pháp lý, tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn, bảo mật dữ liệu. Chữ ký số là bằng chứng cho các giao dịch điện tử, ngành y tế,.... nội dung đã ký kết của cá nhân hoặc đơn vị nào đó.

Website: | Liên hệ: 0896.616.804 | Hỗ trợ 24/24