• LeoPard
  • LeoPard
  • LeoPard

LEODRUG - Quản Lý Dược - Vật Tư - Hóa Chất

Đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các Bệnh viện quản lý theo số lô, hạn dùng, tồn kho, doanh thu, công nợ,..

Mô hình tùy biến đa dạng từ quy trình quản lý

Kết nối thanh toán: Hóa đơn điện tử, ví điện tử hoặc các thanh toán trực tuyến các ngân hàng.

Liên thông cổng Dược Quốc gia của Cục quản lý Dược

Website: | Liên hệ: 0896.616.804 | Hỗ trợ 24/24